எம்மைப் பற்றி

2012 ஆம் ஆண்டு jaffna was என்ற பெயரில் ஒரு சிறிய blog ஆக உருவம் பெற்று nemosofts என்று மாற்றம் பெற்று தற்போது ntamilnews ஆக இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றது.எமது முக்கிய நோக்கம் அடிமட்ட அல்லது ஒடுக்கப்படும் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளை உலகிற்கு எடுத்து காட்டி தீர்வு பெற்று கொடுப்பதாகும் . நீங்களும் எம்முடன் இணைந்து உங்களது பிரதேச பிரச்சினைகளை எடுத்து உரைத்து ஒரு தீர்வினை பெற முடியும்.

  1. தளத்தில் முகாமையாளர் :அ அகீபன்

 

  1. தொலைபேசி இலக்கம் :00447481195216

 

  1. மின்னஞ்சல் முகவரி info@ntamilnews.com

நீங்கள் வைபர் வட்ஸ்அப் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.