அரச போக்குவரத்து சேவைகள் இடம்பெறாமையால் அசௌகரியம்.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலும் அரச போக்குவரத்து சேவைகள் இடம்பெறாமையால் மக்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டனர்.

சில இடங்களில் சில மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டியதாகவுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கின்றனர்.

அனைத்து அரச பேருந்துகளும் கிளிநொச்சி சாலையில் தரிக்கப்பட்டுள்ளது, தனியார் பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன