கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் கேப்பாபுலவு மக்கள்!

கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் கேப்பாபுலவு மக்கள்!

கேப்பாபுலவு மக்கள், தமக்கு நீதியான ஒரு தீர்வு வேண்டும் என கோரி இன்று 693ஆவது நாளாகவும் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

முல்லைத்தீவு – கேப்பாபுலவு, பிரதான இராணுவ முகாமிற்கு முன்னால் இன்று காலை போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இராணுவமே வெளியேறு, எமது பூர்வீக நிலம் எமக்கு வேண்டும் போன்ற கோசங்களை எழுப்பியவாறு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.