கிளிநொச்சி மலையாளபுரத்தில் காட்டுயானை புகுந்து பயன்தரு மரங்கள் சேதம்!

கிளிநொச்சி மலையாளபுரம் பகுதியில் காட்டுயானை புகுந்து பயன்தரு மரங்கள் சேதம்!

கிளிநொச்சி மலையாளபுரம் பகுதியில் என்றுமில்லாதவாறு யானை நுளைந்து விவசாய உற்பத்திகளிற்கு சேதம் விளைவித்துள்ளதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நேற்று இரவு குறித்த பகுதிக்கு நுளைந்த மூன்று யானைகள் இவ்வாறு பயன்தரும் மரங்களை சேதமாக்கியுள்ளதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

குறித்த யானைகள் இரவு நுளைந்த விடம் தொடர்பில் அறிந்து துரத்த முற்பட்டபோது தாக்க முற்பட்டதாகவும், கிராமத்தவர்களின் உதவியுடன் யானைகளை விரட்டியதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

குறித்த யானைகள் வளர்ப்பு யானைகள் போன்றே செயற்பட்டதாகவும், மக்கள் மத்தியில் பழகிய யானைகள் போலவே செயற்பட்டதாகவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனால் 100 மேற்பட்ட பயன்தரும் மரங்கள் சேதமாகியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.

தென்னை, இறப்பர் உள்ளிட்ட பல மரங்களை இவ்வாறு சேதமாக்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.

இவை வளர்க்கப்பட்டு இங்கு கொண்டுவந்து விடப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கும் மக்கள், குறித்த யானையின் லத்தியில் சிங்கள மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள பொலித்தீன்கள், கித்துல் மர கழிவு ஆகியன காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.

இரவோடு இரவாக இங்கு கொண்டுவந்து விடப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் சந்தேகிக்கின்றனர்.

இவ்வாறான சம்பவம் தொடர்பில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் கோருகின்றனர்.

(குறித்த யானையின் லத்தியில் பொலித்தீன் பையில் சிங்கள மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள காட்சிகளை மக்கள் காண்பிக்கும் காட்சியும் உள்ளது)