ரயிலுக்கு வெளியே இருந்து முத்தம் கொடுக்க தடை!

உங்கள் காதலி ரயிலில் வெளியூர் பயணம் மெற்கொள்ள உள்ளார். அவர் மீதான அளப்பரிய காதலில், நீங்கள் ரயிலுக்கு வெளியே நின்றுகொண்டு ஜன்னல் ஊடாக உங்கள் காதலிக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கொன்றீர்கள்.

என்னாகும்?? பொலிஸ் பிடித்து உங்களை தூக்கிக்கொண்டு சென்றுவிடுவார்கள்.

என்னது…??!!

அட. ஆமாப்பா. காதலுக்கே பெயர் போன இந்த பிரான்சில் இப்படி ஒரு நூதன சட்டம் உள்ளது.

பிரான்ஸ் சட்டத்தில் இப்படியான பல நூதனமான சட்டங்கள் நிறைய உள்ளது. அதேபோல் இதுவும் ஒரு பழங்காலத்து சட்டம். இதனை எதிர்த்து ஒருவரும் போராடவில்லை.

அதனால் ‘அது கெடக்குது கழுத!’ என நினைத்து அதை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள்.

இந்த சட்டம் ஏன் வந்து? ரயிலில் மிக சரியான நேரத்தில் பயணப்பட வேண்டும் என்பதால், ‘முத்தம்’ எல்லாவற்றையும் ரயிலில் நடைமேடையை வந்தடையும் முன்னரே கொடுத்துவிடவேண்டும் என சொல்கிறது அந்த சட்டம்!