வவுனியா பூவரசம்குளம் பகுதியில் உள்ள சுடலையடிப்பகுதியில் அப்பகுதிப் பொலிஸ் அதிகாரியின் அடியாட்களால் பெருமளவு பாலைமரங்கள் அறுத்தெடுக்கப்படும் காட்சிகள் இதோ…
Vauneja

Vauneja-05

Vauneja-04

Vauneja-03

Vauneja-02

Vauneja-01