யாழில் கெளரவ முதலமைச்சரின் தலைமையில் கிறிஸ்மஸ் தினத்தை முன்னிட்டு ஒளி விழா