ஜேர்மன் அரசின் நிதியுதவியுடன் யாழில் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு!