இயேசு பாலனின் பிறப்பை குறிக்கும் நத்தார் ஆராதனை யாழ்.மரியன்னை (பெரிய கோவில்) தேவாலயத்தில் யாழ்,மறைமாவட்ட ஆயர் ஜஸ்ரின் ஞானபிரகாச ஆண்டகையின் தலைமையில் நடைபெற்றது.