புங்குடுதீவு கடற்கரையில் சடலம் ஒன்று மீட்பு

புங்குடுதீவு இறுப்பிட்டி பல்லதீவு கடற்கரையில் சடலம் ஒன்று இன்று கரை ஒதுங்கிய நிலையில் காணப்பட்டுள்ளது அச் சடலத்தினை கண்ட அவ் ஊரினை சேர்ந்த மக்கள் பொலிசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் அச் சடலத்தினை ஆணா பெண்ணா என்ற சந்தேக நிலையில் மிகவும் அழுகிய நிலையில் காணப்பட்டுள்ளது