இலங்கை தொலைத்தொடர்பு சேவையான சிறீலங்கா ரெலிகொம் இணைய சேவைகள் மற்றும் ரெலிகொம் தொலைபேசி இணைப்புக்களுக்கான (லாண்ட் லைன்) SLT- SLT உள்ளக அழைப்புக்கள் புத்தாண்டுப் பரிசாக 01.01.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று முழுவதும் இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

 

அன்றைய தினத்திற்குரிய சேவைக்கடடணம் கட்டணப்பட்டியலில் சேராது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகை ஒரு நாள் மட்டும்தான்.

அன்றைய தினத்திற்கான அதிகூடிய Data பாவனை எல்லை 500GB ஆக இருக்கும் எனவும் சிறீலங்கா தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.