நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்க பொருளாதார மேதை கென்னத் ஜே ஆரோ தனது 95-ஆவது வயதில் காலமானார்.

பொருளாதாரத்துக்காக மிக இளைய வயதில் நோபல் பரிசு பெற்றவர் என்ற பெருமை கொண்ட அவர், சந்தை அபாயங்கள், புத்தாக்கம், சந்தை அடிப்படைக் கணிதவியல் ஆகிவை குறித்து கோட்பாடுகளை உருவாக்கியுள்ளார்.

கலிஃபோர்னியா மாகாணம், பாலோ ஆல்டோ நரிலுள்ள தனது இல்லத்தில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அவர் காலமானதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.

சமநிலைக் கோட்பாடு குறித்த கணிதவியலின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்ததற்காக, கென்னத் ஜே ஆரோவுக்கும், பிரிட்டன் பொருளாதார மேதை சர் ஜான் ஆர். ஹிக்ஸூக்கும் கடந்த 1772-ஆண்டின் பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு சமமாக பிரித்து வழங்கப்பட்டது.